آ اس فلایش یعنی فراورده های گوشتی با کیفیت بسیار بالا

قانون بهداشت مواد غذایی اتحادیه اروپا  یا
HACCP
بیش از ده سال است که در آلمان هم به اجرا در آمده و جایگزین مقررات بهداشت مواد غذایی قبلی در این کشور شده است. محصولات فروشگاه آ اس فلایش، همگی با اجرای قوانین
HACCP
تهیه و ارائه میشوند. در واقع ما تنها فراورده های گوشتی را عرضه مینماییم که طبق دستورالعمل کاری
HACCP
تولید شده اند. این شامل کلیه مراحل تهیه و پردازش می باشد و همچنین شامل انبارداری و بسته بندی فراورده ها نیز می شود. به همین دلیل است که مشتریان میتوانند همیشه به کیفیت عالی محصولات خریداری شده از فروشگاه گوشت آ اس فلایش در برمن اعتماد کنند.

گوشت حلال قابل اطمینان

فروشگاه آ اس فلایش بهترین مکان برای خرید گوشت حلال خالص در برمن وحومه است.

قصاب های ما کاملا بر أساس دستورالعمل اسلامی عمل میکنند. در فروشگاه آ اس فلایش فقط فراورده های گوشتی که بر طبق دستور العمل ذبح اسلامی تهیه شده اند، فروخته میشوند. مشتریان ما میتوانند با بازدید از کشتارگاه های ما و بازدید از نحوه تهیه  گوشتهای تولید شده اطمینان صد در صد حاصل کنند که فقط گوشت حلال از فروشگاه ما خریداری میکنند.